Zoek behandelcentra

Over de behandeling

scroll naar beneden voor veelgestelde vragen

De werking van Neuromodulatie

Onze hersenen ontvangen signalen uit de verschillende weefsels in ons lichaam welke via het het ruggenmerg worden voortgeleid. De hersenen zijn in staat om de aard van deze signalen “te beoordelen” en zullen, als deze belangrijk zijn voor ons functioneren, deze signalen omzetten in een pijngewaarwording. Hierdoor voelen we pijn. Neuromodulatie is een behandeling waarbij we de zenuwbanen in het ruggenmerg met elektrische pulsen beïnvloeden. Door op deze plaats stroompjes af te geven wordt het zenuwstelsel beinvloed en worden de signalen die naar de hersenen gaan veranderd waardoor pijn onderdrukt kan worden. Hierdoor neemt het pijngevoel af of gaat het zelfs weg; meestal kunt u een tinteling voelen in het pijnlijke gebied.

 

Pijnklachten

Het blijkt dat met name pijnklachten waarbij een prikkeling of gedeeltelijke beschadiging van het zenuwstelsel de pijn veroorzaakt neuromodulatie effectief kan zijn. Een van de meest voorkomende oorzaken van deze (zenuw-) pijn is de pijn welke overblijft na een rug- of hernia operatie aan de rug.

Pijn welke uitstraalt vanuit de rug naar de bilregio tot in de voet en tot in de tenen is hier een goed voorbeeld van. Operaties vanwege deze pijn zijn dan niet (meer) zinvol gebleken of hebben een te grote kans op complicaties. Wanneer er sprake is van zenuwpijn na een operatie in het been of de arm, of bij pijnklachten ten gevolge van het zogenaamde Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) is neuromodulatie ook effectief om de pijn te verminderen. Tenslotte is een ernstige vorm van pijn op de borst (angina pectoris) welke niet meer met medicijnen of behandelingen van de cardioloog kan verbeteren een reden om neuromodulatie te overwegen. In al deze situaties, echter, moet de ernst van de pijnklacht worden gewogen tov het effect van de neuromodulator en eventueel optredende complicaties. Er zijn naast deze indicaties ook andere redenen om een neuromodulator te implanteren. Bespreekt u deze redenen tot behandeling eerst met uw eigen behandelend arts.

Fasen van uw behandeling

1. De voorbereiding

Neuromodulatie is een proces waarbij de operatieve ingreep, de implantatie van het systeem, slechts een onderdeel is van het gehele behandeltraject. In de voorbereidingsfase vindt een uitgebreide screening plaats door middel van vragenlijsten. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met leden van het multidisciplinaire team (pijnspecialist/anesthesioloog, neurochirurg, psycholoog, fysiotherapeut en verpleegkundige of verpleegkundig specialist).

In een intakegesprek wordt mondelinge en schriftelijke informatie gegeven, waarbij alle voor- en nadelen en mogelijke complicaties worden toegelicht. De leefregels en verwachtingen rondom neuromodulatie worden daarbij met u besproken. U moet er bijvoorbeeld van uitgaan dat u ongeveer 8 weken na de implantatie van de electrodes in de rug een bewegingsbeperking heeft en nog niet alles mag doen.

Na deze intake fase wordt er in het multidisciplinaire team besloten of deze behandeling geschikt is voor uw pijnklachten en of u in aanmerking komt voor de neuromodulatie behandeling.

De informatie die uit de door u ingevulde vragenlijsten kan worden gehaald wordt geregistreerd in een landelijke database, “Promise” geheten. In de voorbereidingsfase wordt u gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van deze gegevens. Met deze gegevens kunnen we een anonieme beoordeling doen naar het effect van onze behandelingen.

 

2. De proeffase

Aan het begin van de proeffase die 1,5 tot 2 weken duurt, zullen de electrode(s) (lead of leads) geplaats worden tijdens een operatieve ingreep. Deze lead(s) worden na uitgebreide plaatselijke verdoving onder de huid (subcutaan) met een holle naald of operatief (chirurgisch) ingebracht meestal onder een vorm van lichte slaap. Deze leads worden aangesloten op een tijdelijke externe batterij. Deze batterij, welke zich buiten het lichaam bevindt, zal de stroom leveren tijdens deze proeffase. Wanneer het systeem is aangezet kunt u, afhankelijk van de techniek die gebruikt wordt, lichte tintelingen of stroompjes voelen in de gebieden waar u normaal pijn voelt. In de proeffase kunt u ervaren of er voldoende pijnstilling wordt bereikt.

 

3. De definitieve fase

Voor de definitieve implantatie van de interne batterij of interne pulse generator (IPG), wordt de werking van het systeem met u beoordeeld door middel van de door u ingevulde vragenlijsten. Wanneer voldoende pijnreductie is bereikt in combinatie met een positief effect van uw eigen beleving èn de beoordeling van uw behandelend arts wordt besloten dat de electrode wordt aangesloten op een batterij welke operatief in uw lichaam wordt geplaatst. De plaatsing van de batterij is eveneens tijdens een operatieve ingreep onder een lichte sedatie of algehele anesthesie. De plaats van de batterij kan zowel in de buikstreek naast de navel als in het bil gebied zijn. De arts overlegd met u van tevoren wat de beste plek daarvoor is.

 

4. Nazorg

De nazorg zal bestaan uit poliklinische afspraken waarbij de behandeling en het effect daarvan zal worden geëvalueerd. Meestal vinden deze evaluatiemomenten na 1, 3, 6 en 12 maanden plaats. Daarna is er een jaarlijkse controle. Ook in deze nazorg fase is het belangrijk dat de vragenlijsten worden ingevuld. Eventueel vindt er ook in deze periode een revalidatietraject plaats. De afspraken zullen daaropvolgend, zolang u neuromodulatie ondergaat, ieder jaar plaatsvinden. Bij vragen en/of problemen rondom het neuromodulatie systeem worden er per centrum specifieke afspraken gemaakt over de bereikbaarheid.

 

Veelgestelde vragen
Kan ik met een geïmplanteerd neuromodulatiesysteem naar het buitenland?
Ja, dit kan, u krijgt na implantatie van het systeem een persoonlijk pasje welke u kunt laten zien aan bijvoorbeeld de medewerkers van de douane. Zij zullen rekening houden met het systeem omdat het anders een alarm kan geven bij bijvoorbeeld een detectiepoortje.
Kan ik met een geïmplanteerd neuromodulatie systeem een vliegreis maken?
Kan ik met een geïmplanteerd neuromodulatie systeem in een MRI?
Kan ik met een geïmplanteerd neuromodulatie systeem door de beveiligingspoortjes van een winkel?
Kan ik met een geïmplanteerd neuromodulatiesysteem zwemmen?
Kan ik met een geïmplanteerd neuromodulatie systeem nog geopereerd worden voor een andere aandoening?